A weboldal üzemeltetője az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(a továbbiakban: Infotv.) 20.§-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiakat hozza a felhasználók tudomására:

1. A weboldal a személyes adatok megadása nélkül látogatható, azonban előfordulhat, hogy a weboldal bizonyos részeinek eléréséhez regisztráció és ezzel egyidejűleg személyes adatok megadása szükséges. Az adatközlés minden esetben önkéntes alapon, az érintett hozzájárulásával történik, azaz a felhasználó szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a weboldal üzemeltetőjének.

2. A weboldal üzemeltetője az Infotv. 14.§ a) pontja és 15.§ (1) bekezdése alapján minden felhasználója számára lehetővé teszi, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információkat bármikor teljes körűen megismerheti az ugyfelszolgalat@enido.hu elektronikus levelezési címre küldött megkereséssel. Az érintett személy kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését, egyben a hatályos és vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján megilleti a tiltakozási jog és a bírósági jogérvényesítés joga.

3. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja.

4. Az adatkezelés kizárólagos célja a weboldalt használóknak a megrendelt szolgáltatásokkal történő teljes körű kiszolgálása, ugyanakkor a weboldal üzemeltetője fenntartja magának annak jogát, hogy regisztrált felhasználói számára az aktuális akciókról, árleszállításokról és az új szolgáltatásokról, valamint egyéb előnyös ajánlatokról közvetlenül a felhasználóknak küldött e-mailben (DM levél) tájékoztassa a felhasználóit, továbbá adataikat piackutatás céljára saját maga felhasználja. Egyben a weboldal üzemeltetője biztosítja a felhasználóknak annak lehetőségét, hogy a hírlevélről bármikor leiratkozzanak.

5. A weboldal üzemeltetője megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa a vele megosztott személyes adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Gondoskodik továbbá arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Ezt a kötelezettségvállalást a weboldal üzemeltetője az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

6. A weboldal üzemeltetője az általa kezelt és tárolt adatokat semmilyen más adatkezelőnek és adatfeldolgozónak nem adja át.

7. A weboldal üzemeltetője fizetési információkat nem tárol, úgymint bank- illetve hitelkártya adatok (név, szám, lejárati dátum, CVV kód), de tranzakciós azonosítót és rendelési adatokat kezel, illetve tárol (azaz mely felhasználó mikor és milyen szolgáltatást rendelt, továbbá milyen fizetési módot választott).

8. A weboldal üzemeltetője az alábbi természetes személyazonosító adatokat kezeli:

  • a felhasználó neve;
  • a felhasználó által használt elektronikus levelezési cím (e-mail cím);
  • a weboldal látogatásához választott jelszava;
  • a felhasználó számlázási címe vagy olyan cég neve, illetve címe, amelynek részére a felhasználó a számla kiállítását kéri;
  • a felhasználó telefonszáma (nem kötelező).

9. A weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy elektronikus úton állítsa ki és küldje meg a felhasználó részére a megvásárolt szolgáltatásról kiállított bizonylatot.

10. A weboldal egyes részei a felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (ún. cookie-kat; a továbbiakban: cookie) használnak, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngésző program beállításával a felhasználó szabályozhatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet az általa használt számítógépen, azonban a weboldal üzemeltetője felhívja minden felhasználója figyelmét arra, miszerint a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni a weboldal minden szolgáltatását. A cookie-k főszabály szerint 1 évig tárolódnak, azonban a felhasználó bármikor kérheti azok törlését.

A weboldal látogatásával elismerem, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismertem és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el. Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Stream Spirit Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 6., cégjegyzékszám: 02-09-081403), valamint az Angels’ Army Kft, (székhelye: 6728 Szeged, Bognár utca 15; cégjegyzékszám: 06-09-016964; közös adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-83569/2015.), mint adatkezelők a weboldal üzemeltetője által üzemeltetett weboldalak látogatása során megadott személyes adataimat piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje és tárolja, ennek során részemre elektronikus hírlevelet küldjön. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz is, hogy a cookie-k az általam használt számítógépen tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen.